مقایسه واحدها

واحد 2018 برج الماس

icon1قیمت
icon2جهت قرارگیری غربی
icon3موجود بودن
icon4نورگیر
icon5تعداد اتاق خواب 2
icon6لوکیشن
icon7آغاز پروژه
icon8پایان پروژه
icon9طبقات 1
icon10مساحت زیربنا
icon11انباری
icon12نوع کاربری
icon13پارکینگ
icon14بالکن
icon15درصد پیشرفت فیزیکی 100
icon16مساحت زمین
icon17اسکلت ساختمان
icon18متراژ واحد 135
اضافه کردن واحد برای مقایسه